27 March 2019 | Kielce, Poland
Hero Image
27 March 2019
Kielce, Poland
STOM 2019 - Matchmaking

Main Organizers

 Główni Organizatorzy

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa
Sylwia Zieja
Staropolska Chamber of Industry and Commerce
Dorota Lasocka

Co-organizers/współorganizatorzy


GERMANY


Investitions- und Förderbank Niedersachsen – NBank   
Günther-Wagner-Allee 12 - 16
30177 Hannover, Niemcy
Telefon: +49 511 30031-367
Telefax: +49 511 30031-11367
nils.benne@nbank.de
www.nbank.de

Handwerk International Baden-Württemberg
Enterprise Europe Network Baden-Württemberg
Heilbronner Str. 43, 70191 Stuttgart
Telefon +49 711 1657-279
Telefax +49 711 1657-827
sw@handwerk-international.de
www.handwerk-international.de
www.enterprise-europe-bw.de


POLAND


Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców
Przemysłu Lotniczego "Dolina Lotnicza"
ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, Polska
48 17 850 19 35
e-mail: info@dolinalotnicza.pl
http://www.dolinalotnicza.pl

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń,
e-mail: sekretariat@tarr.org.pl
tel. +48 (56) 699-55-00, 699-55-03
fax: +48 (56) 699-54-99
https://www.een.tarr.org.pl/Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.
Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice
e-mail: gapr@gapr.pl
tel.: +48 32 33 93 110
faks: +48 32 33 93 117
https://gapr.pl


Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

ul. Jagiellońska 20-21
70-363 Szczecin
Tel. +48 91 449 4391
Fax: +48 91 449 4342
tlyzwinski@zut.edu.pl
www.innowacje.zut.edu.pl


UKRAINE


Chernihiv Regional Chamber
of Commerce and Industry
7, Rynkova Str.,
14000 Chernihiv, Ukraine
+38095 285 8015
e-mail: lara.tsygan@gmail.com
web: http://www.chamber.cn.ua


Registration

Closed since 22 March 2019

Location

Targi Kielce

Organised by

Meetings

Participants 20
Meetings 29

Participants

Poland 19
Ukraine 1
Total 20

Participants

Producer/Manufacturer 8
Engineering 2
Supplier of modules/systems 1
Supplier of services 2
Supplier of components 4
Consulting 2
Other 1
Total 20